Faciliteiten

Naast het Nicolaaskerkhof liggen de Nicolaaskerk en De Kapelaan. Van deze faciliteiten kunnen gebruikt worden gemaakt tijden een uitvaart.

Nicolaaskerk

De overledene heeft vaak bij leven te kennen gegeven wel of niet een kerkelijke uitvaart te willen, dan wel het laatste sacrament of de Absoute (zegening) te willen ontvangen.

De uitvaartondernemer neemt contact op met de parochie om een kerkelijke uitvaart of een geestelijke te regelen. Eerst wordt gekeken wat de wensen zijn (een priester, een pastoraal werker of gebedsleider) en waar de voorkeur naar uitgaat (een Eucharistie of Woord- en Communieviering in de Nicolaaskerk, of een auladienst in de Kapelaan). Na het eerste contact en de vastlegging van de voorganger en de plaats van de uitvaart, zal de betreffende  voorganger contact opnemen met de familie voor een voorbereidend gesprek.

Wilt u meer weten over een kerkelijke uitvaart? Neemt u dan contact op met het parochiebureau, info@hnpz.nl, of telefonisch 079-316 30 44.
Zie ook de website van de H. Nicolaasparochie: www.nicolaasparochiezoetermeer.nl.

De Kapelaan

Condoleance

Het Atrium van het Parochieel Centrum De Kapelaan, direct naast het kerkhof, is geschikt als condoleanceruimte. Omdat het Atrium ook gebruikt wordt voor andere activiteiten en er mogelijk al verplichtingen zijn aangegaan met andere gebruikers, zal in overleg met de beheerder van de Kapelaan beoordeeld moeten worden of de aula voor de condoleance beschikbaar kan worden gesteld.

Auladienst

Wanneer de familie liever afscheid met een auladienst in plaats van een kerkdienst in de H. Nicolaaskerk, dan kan het Atrium van de Kapelaan daarvoor ingericht worden. Ook hier geldt, dat er mogelijk al verplichtingen zijn aangegaan met andere gebruikers. In overleg met de beheerder van de Kapelaan zal beoordeeld moeten worden of het Atrium voor auladienst beschikbaar kan worden gesteld.

Opbaren

Ook voor het opbaren van de overledene is in de Kapelaan in beginsel zaalruimte beschikbaar. In verband met sleutelbeheer moeten de tijdstippen voor toegang tot deze zaal in overleg met de beheerder van de Kapelaan worden vastgesteld.

Voor meer informatie over het gebruik van het Parochieel Centrum de Kapelaan kunt contact opnemen met de beheerder, info@dekapelaan.nl

Zie ook de website van De Kapelaan, dekapelaan.nl