Begraven

Op het grafveld zijn de vakken C-K bestemd voor zandgraven. Er zijn zandgraven voor het begraven van een maximaal 2 uitvaartkisten boven elkaar.

Ook kan ervoor gekozen worden om in plaats van een tweede uitvaartkist maximaal 2 asbussen bij te zetten.

Op het grafveld in vak L is ruimte voor kindergraven, voor kinderen tot 12 jaar. Bij deze graven is geen bijzetting toegestaan.