Grafmonumenten

Het kerkhof van de H. Nicolaasparochie is een monumentaal kerkhof. Ook na de renovatie in 2017/2018 wordt het behoud van dit monumentale karakter nagestreefd.

De grafmonumenten die mogen worden geplaatst moeten bijdragen aan dat monumentale karakter van het kerkhof. Dat leidt tot een beperking van de keuzevrijheid van de nabestaanden. Zowel de verschillende vormen en groottes  (zie hieronder) als de steensoort (Arduin/Belgisch hardsteen of Impala diamant, geschuurd en gezoet) zijn verplicht voorgeschreven.

Voor het plaatsen van een grafmonument is bovendien toestemming van het bestuur nodig. Bij het geven van deze toestemming zal het voorstel voor het te plaatsen grafmonument worden getoetst aan de eisen die gesteld worden aan grafmonumenten op dit kerkhof.  Bovendien zal de toestemming ook afspraken bevatten over de plaatsing van het grafmonument (wie doet dit, wanneer, welke apparatuur ed.).

Voor de urnengraven en urnennissen is het te gebruiken grafmonument, bestaande uit een enkele steen, al beschikbaar. De nabestaanden krijgen zo’n steen mee om deze te laten graveren, en daarmee na het plaatsen van de asbus het urnengraf af te dekken.

Het kerkhof wordt gekenmerkt door het vele groen. Nieuwe beplanting, bomen en het gras maken het kerkhof tot een groene oase in het hart van Zoetermeer, een plek waar rust en ruimte is, een plek voor reflectie. Deze rust moet ook zichtbaar zijn in de inrichting van het grafveld. De keuze voor de grafmonumenten maakt daar deel van uit. Binnen deze keuze voor monumentaal karakter, rust en groen is het rechthebbende en nabestaanden niet toegestaan bij het graf zelf beplanting aan te brengen. Wel zijn insteekvaasjes beschikbaar, waarin bloemen bij het graf kunnen worden geplaatst. Op het vooruitstekende deel van de steen van de fundering van het grafmonument (zie de tekeningen hieronder) mag uitsluitend een kaars, plant of vaasje met bloemen (dus geen beeldjes of foto's) neergezet worden, maar niets mag permanent vastgezet worden. Ook bij de urnengraven mag een kaars, plantje of vaasje geplaatst worden, maar ook deze mogen niet permanent bevestigd zijn.

Grafmonumenten, gedenktekens, persoonlijke aandenkens en beplanting, die in strijd met de reglementen zijn neergezet of aangebracht zullen worden verwijderd, waarbij eventuele kosten worden verhaald op de rechthebbende.