Grafrechten

Rechthebbende

Het uitsluitend recht op een graf kan maar aan één persoon worden uitgegeven; deze wordt dan de rechthebbende. De rechthebbende bepaalt wie in een graf mag worden begraven of wiens asbus mag worden geplaatst. De rechthebbende is ook de persoon die verantwoordelijk is voor de financiële verplichtingen die uit het vestigen van een grafrecht voortvloeien. Daarom moet de RK Instelling kerkhof H. Nicolaas altijd kunnen beschikken over de actuele adresgegevens van de rechthebbende.

Termijn grafrechten

Grafrechten kunnen worden aangeschaft voor een termijn van 10 jaar, gelijk aan de wettelijke termijn van de grafrust. Na afloop van deze termijn is verlenging van het grafrecht mogelijk, voor een periode van 10 jaar, of 5 jaar, naar keuze van de belanghebbende.

Wanneer een bijzetting plaatsvindt begint een nieuwe wettelijke termijn van grafrust te lopen, van weer 10 jaar. De termijn van het bestaande grafrecht zal dan moeten worden verlengd met het aantal jaren, dat de nieuwe termijn van grafrust de bestaande termijn van het grafrecht overschrijdt.

Vrije keuze

De plaats op het grafveld kan door de nabestaanden zelf worden gekozen, uiteraard passend binnen het vak van het gekozen soort graf.  De keuze en vastlegging van het gewenste graf vindt plaats in aanwezigheid van de beheerder, in de dagen voorafgaand aan de datum van de begraving of van de plaatsing van de asbus.

Grafrecht reserveren

Ook is het mogelijk om een plaats op het kerkhof te reserveren. Daarvoor is het vestigen van een grafrecht noodzakelijk. Ook deze keuze en vastlegging van een reservering van het gewenste graf vindt plaats in aanwezigheid van de beheerder. Een reservering van een grafrecht verplicht de rechthebbende ook tot het bijdragen in de kosten van het algemeen onderhoud.

Vanaf het moment van begraving begint bij een gereserveerd grafrecht een nieuwe termijn van 10 jaar grafrecht te lopen, gelijk aan de termijn van 10 jaar wettelijke grafrust. De resterende termijn van de bestaande grafrecht-reservering zal dan worden omgezet naar een regulier grafrecht van 10 jaar,  en dus worden verlengd met het aantal jaren, dat de nieuwe termijn van grafrust de bestaande termijn van het grafrecht-reservering overschrijdt.